Tábory smrti, kde umíraly tisíce lidí denně. Dnes je může navštívit kdekdo

Naše minulost nemá zrovna světlé stránky. I proto je důležité, abychom si vážili toho, co máme dnes. A i když by se mohlo říct, že bychom měli pamatovat jenom na to dobré, i to špatné bychom si měli správně připomínat, abychom dělali všechno proto, aby se dané věci už neopakovali. Přesně takto se musí přistupovat ke druhé světové válce a také k táborům smrti, jež jsou dnes hodně navštěvované. Zmiňme si několik z nich, kde každým dnem docházelo k tisícovkám úmrtí.  

Belzec 

Jedním z nejhorších táborů smrti byl tábor Belzec, který byl ryze vyhlazovacím táborem. Využíval se jen zhruba rok, ovšem i tak se podílel velkou měrou na vyhlazení židovské populace. Přijímal transporty z různých koutů Evropy a životnost vězňů, kteří sem zavítali, se počítali opravdu na minuty. Jen někteří měli to štěstí (nebo tu smůlu?) že přežili několik dnů.  

Jasenovac 

Dalším vyhlazovacím táborem, který se tentokrát nachází v Chorvatsku, je Jasenovac. Jedná se o jeden z mála vyhlazovacích táborů, které však nebyly provozovány nacisty, ale chorvatským ustašovským režimem. V té době se jednalo o jeden z největších koncentračních táborů v celé Evropě. Bohužel se zde nacházel i dětský lágr a denně zde umíraly židovské i romské děti, kterým bylo od tří do šestnácti let.  

Sachsenhausen 

Pokud bychom měli zamířit do Německa a zmínit některý z táborů, kde denně umíraly tisícovky lidí, zmíníme pracovní tábor Sachsenhausen. Jedná se o koncentrační tábor, který se nacházel nedaleko hlavního města tehdejší Říše. V té době však jen málokdo tušil, že se v blízkosti hlavního města nachází místo, kde tolik lidé denně umíralo.  

Tento pracovní tábor byl také místem, kde se prováděly různé nacistické výzkumné programy. Kupříkladu zde vězni testovali vojenské boty se zátěží.