Co pomůže k lepší bonitě při získávání hypotéky?

Získat hypotéku je sice snazší než před pár měsíci, ale není to pro mnohé ani přesto jednoduché. Vezměme si samoživitele, kteří pobírají jenom jeden plat. Rázem se pro banky nestávají dostatečně bonitním a jejich žádosti o úvěry na bydlení jsou rázem smeteny ze stolu. Naštěstí existuje několik způsobů, jak onu bonitu při získávání hypotéky rapidně zvýšit. Co konkrétně je na straně samoživitelů a co jim může pomoct, pokud by se růst jejich příjmu zastavil a podobně? 

Hypotéka pro samoživitele zapovězená není 

I když se to tak může jevit, ve skutečnosti není hypotéka ani pro samoživitele zapovězená. Ale jak říkáme – je těžší je získat, protože jejich bonita není tak vysoká. Banky většinou detailně zkoumají skóre klientů a dělí je dle rizikovosti. Čím větší rizikovost, tím větší úroky a samozřejmě i tím vyšší pravděpodobnost zamítnutí žádosti o úvěr. 

Jelikož je bonita zásadní, žadatel by se měl co nejvíce snažit o to, aby byla co nejvyšší. Vedle příjmů se zohledňuje také to, z jakého oboru plynou, jak dlouho chce jedinec hypotéku splácet, jestli nemá nějaké další příjmy, které by jeho bonitu zvýšily a samozřejmě jestli je v zaměstnání na zkušební lhůtu či nikoliv. 

Do příjmu lze započítat i výživné 

Pokud se domníváte, že jakožto samoživitel máte jediný příjem, a to ten plynoucí ze zaměstnání, pak se pletete. Do svých příjmů totiž můžete zahrnout i výživné, které bývalý partner na dítě v pravidelných intervalech vyplácí. Zahrnout do svých příjmů lze i příjem z podnikání, což ale bylo zmíněno. 

Rodičovský příspěvek také může pomoct 

Samozřejmě je otázkou, do jaké výše bude jaká banka ono výživné uznávat. Existují banky, které příspěvek uznávají prakticky v plné výši, jiné naopak uznávají pouze něco málo. Podobně to může být i s rodičovským příspěvkem, který banky taktéž započítávají do příjmů. Tento příspěvek je však brán pouze jako doplněk k příjmům, protože jeho vyplácení je časově omezeno.