Alkohol v kombinaci s jinými návykovými látkami. Jak vážné je toto spojení? 

Samotná závislost na alkoholu je vážný problém. Když se k ní ale přidá i závislost na lécích či závislost na drogách, může být i smrtelná. Léčba závislostí je pak také mnohem složitější a pro tělo mnohem více zatěžující. 

Většina lidí sahá po kombinaci léků a alkoholu ve snaze umocnit účinek jedné z látek. Problém je, že se dá jen těžko předem odhadnout, jak bude organismus reagovat. Obvyklá je především kombinace alkoholu s tlumivými látkami, benzodiazepiny, stimulanty (mezi které patří i kofein, tedy energetické nápoje), extází, kokainem a amfetaminy. 

Alkohol a extáze 

Užití extáze vyvolává euforii, stoupá tělesná teplota, zrychluje se hybnost a posiluje sebevědomí. Zároveň se však zhoršuje paměť, pozornost a soustředění, objevují se křeče a zvyšuje se pocení. Když se extáze zkombinuje s alkoholem, který rovněž silně dehydratuje organismus, může dojít k poškození mozku. Jelikož je účinek obou látek posílen, člověk se cítí neohrožený a to vede k nevypočitatelnému chování. 

Alkohol a kokain 

Kokain i alkohol zvyšují tepovou frekvenci. Při užití obou látek současně může dojít k poškození srdce a poruchám srdečního rytmu. Také se umocňuje agresivní chování jedince a výrazně se zhoršuje krátkodobá i dlouhodobá paměť. 

Alkohol a opiáty, těkavé látky 

Kombinace alkoholu a opiátů patří k nejnebezpečnějším. Obě tyto látky totiž mají na organismus tlumící účinek, což může vést k útlumu dýchání a srdeční činnosti, vlivem čehož uživatel upadá do kómatu. V některých případech může dojít k trvalému poškození mozku či ke smrti. Těkavé látky spolu s alkoholem i jinými substancemi zase výrazně zatěžují oběhový systém. 

Alkohol a léky 

Ani užívání alkoholu spolu s léky není bez rizik. Kromě toho, že většina léků metabolizuje v játrech a dochází tak k jejich nadměrnému zatěžování, mohou některé léky (typicky třeba Diazepam nebo Lexaurin) spolu s alkoholem utlumit dýchání i srdeční činnost a působit tak stejně jako opiáty.