Podnikejte bezpečně a podle předpisů. Pomůže vám s tím firma Pegasus service

Nedávné průzkumy odhalily, že až čtyřicet procent podnikatelů neví, co je to bezpečnost práce nebo požární ochrana. Je to samozřejmě špatně, tato nevědomost je může stát nejen stovky tisíc korun, ale rovnou miliony korun, pokud by přišla kontrola do podniku. Mnozí podnikatelé si říkají, že by to při případné kontrole “okecali”, ale neuvědomují si, že neohlášené kontroly mohou započat i bez jejich přítomnost, inspektoři opravdu nebudou vyčkávat jejich příjezdu. Raději tedy podnikejte bezpečně. 

Problém často bývá v nedostatečné informovanosti. Lídři firem mají něco vyřešeného, ale nemají vyřešené vše, co by vyřešeno mít měli. Proto se nabízí otázka, proč se nesvěří do rukou odborníkům? Proč se nesvěří do rukou těm, kteří tomu rozumí? Podnikali by bezpečně, bez starostí a podle předpisů.

Svěřte se do ruko firmy Pegasus service

Pokud přemýšlíte nad tím, že si přivoláte někoho na pomoc, doporučujeme firmu Pegasus service, která nabízí poradenství nejen v oblasti BOZP a PO, ale také v dalších oblastech, jež jsou zákonem stanovené a předepsané. Hlavním cílem společnosti je poskytovat takzvaný outsourcing nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale i požární ochrany. 

O co se firma postará?

S firmou budete konečně podnikat bezpečně a dle předpisů. Postará se nejen o vše, co souvisí s bezpečností práce (zajistí dokumentaci, školení, také revize a kontroly), ale také se postará o požární ochranu podniku a samozřejmě i o havarijní plán, což je dokument, v němž jsou popsány všechny činnosti a případná opatření, která vedou k odstranění nebo případně ke zmírnění následků havárií a mimořádných událostí. 

Také firma zajistí požární bezpečnost staveb či připraví na ISO 45001 a ISO 14001. Díky profesionálnímu přístupu bude spolupráce příjemná, díky skvělé ceně na míru bude spolupráce ještě příjemnější.