Voda v Moravskoslezském kraji je levnější, než v republice

V Moravskoslezském kraji platí poplatníci méně za vodu, než v celé České republice, dle vypočítaného republikového průměru. Průměrná cen vodného a stočného v okresních městech je 84,71 korun za jeden kubík.

Ostravské vodárny však účtují 77, 30 korun za kubík vodného a stočného a jejich konkurent Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava si účtují 81,07 korun. Druhá zmíněná společnost obhajuje kalkulaci pro letošní rok nutnými náklady.

Ceny mírně narostly

Je nutné financovat obnovu a opravy vodohospodářské infrastruktury, což je spojeno také s problémy v oblasti personální. Nárůst ceny zavinil také nárůst surové vody, kterou distribuuje státní organizace.

Tyto společnosti se však i přes mírné zvýšení cen snaží udržet cenu pod průměrem České republiky. Částky jsou důležité i pro zachování kvalitních služeb, které jsou pro zákazníky klíčové a opravy s tímto souvisí.

Mnoho faktorů ovlivnilo cenu

Nárůst poplatků za pronájem infrastruktury je více než klíčový, protože to společnost nedokáže nijak ovlivnit. Právě město Ostrava financuje následně opravy  modernizaci sítí z poplatků vodohospodářských společností.

V posledních letech se spotřeba vody výrazně nesnižuje, tak jak tomu bylo před dvěma desetiletími, kdy lidé začali s vodou výrazně šetřit. Lidé snížili spotřebu pomocí moderního vybavení, jako jsou myčky, nové vodovodní baterie či úporné splachovače.