Školení v podniku je nutné dokumentovat

V každém podniku musí docházet k pravidelným školením. Přes to zkrátka nejede vlak. Je to stanoveno zákonem a nedodržení těchto povinností se pokutuje. Možná si říkáte, že raději zaplatíte pokutu, než abyste platili technikovi za školení, ale pravdou je, že pokuty se mohou dostat až do výše několika milionů korun, což není malá částka, kterou by si mohla dovolit každá společnost. Proto pokud nemáte čas na to, abyste pravidelně proškolovali své zaměstnance, nechte to na firmě Extéria, která se vám o školení zaměstnanců postará. Kromě toho bude vést i povinnou dokumentaci školení BOZP, což je další povinnost spadající na zaměstnavatele. 

Dokumentace o provádění školení se musí ukládat

Školení, ke kterým dojde, se musí samozřejmě nějak prokázat v případě kontroly. A právě k tomu slouží dokumentace o provádění školení, kterou je nutné ukládat. Do dokumentace se zakládají například osnovy školení, které jsou doplněny prezenční listinou. Na prezenční listině musí být zaměstnanci podepsaní a musí být uvedeno datum příslušného školení. 

Právě vedením dokumentace o provádění školení můžete v případě kontroly prokázat, že ke školení zkrátka došlo. 

Jak dlouho evidovat záznamy týkající se školení?

V souvislosti s pravidelnými školeními se nabízí otázka, jestli je nutné evidovat i záznamy týkající se těch školení, jež byly prováděny před x lety. Zákon stanovuje archivovat záznamy po celou dobu pracovněprávního vztahu se zaměstnancem a poté alespoň po dobu pěti až deseti let po skončení pracovního poměru s konkrétním zaměstnancem, jelikož i v takovém případě může nastat okamžik, že zpětně se bude prokazovat plnění povinností pojišťovnám nebo orgánům SOD. 

Povinnost vést dokumentaci je, jak již bylo zmíněno, zákonem stanovené, proto by žádný zaměstnavatel neměl na dokumentaci školení zapomínat. Hrozila by mu nemalá pokuta dosahující milionů.