Co musíte z pohledu BOZP udělat ve chvíli, kdy začnete podnikat

Věděli jste, že až čtyřicet procent podnikatelů nemá ani zdání o tom, co je to bezpečnost práce? Věděli jste, že právě tito podnikatelé mohou dostat nemalé pokuty, pokud k nim do podniku přijde neohlášená kontrola ze státní správy? Pokuty se mohou dostat až do výše několika milionů korun, což je suma, kterou si za rámeček rozhodně nikdo nedá. Pokud patříte k lidem, kteří začínají podnikat, nezapomeňte na několik věcí, které je třeba z pohledu BOZP udělat. Vyvarujete se tak pokutě, kterou opravdu nemusí ustát každý. 

Samozřejmě se zde nabízí možnost, že se můžete svěřit do rukou odborníkům. Pokud nepatříte k lidem, kteří by rozuměli bezpečnosti práce, nevadí – svěřte se do rukou firmě Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO v Česku a také na Slovensku. Extéria je nejen skvělým zaměstnavatelem, ale také klienti jsou s firmou velice spokojení. Svědčí o tom kladné reference a recenze plné zkušeností, jež najdete na internetu. 

Vraťme se však k tomu, co je třeba udělat z pohledu BOZP, pokud začnete podnikat. 

Co všechno je třeba udělat z pohledu BOZP

  • Každý podnikatel je povinen zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči, a to podle zákona. 
  • Každý zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům i vstupní lékařské prohlídky, což stanovuje hygienická směrnice. 
  • Podnikatelé musí zajistit pravidelná školení specializovaných profesí, jako jsou třeba řidiči nebo referenti. 
  • Po otevření provozu musí být provedena prověrka bezpečnosti práce, která se musí minimálně jednou do roka opakovat. Pokud dojde k závadám, je třeba je ihned odstranit. 
  • Zaměstnavatelé jsou také povinni zajistit školení osob, které obsluhují vyhrazená technická zařízení. Těmito osobami se rozumí například dozorci výtahu, elektrikáři, obsluha tlakových nádob nebo třeba jeřábníci či vazači. 
  • Další povinností podnikatele je zajistit návody k obsluze a také k údržbě strojů, zařízení nebo používaných nářadí. 
  • Povinností je také zajistit revize a prohlídky elektricky přenosných spotřebičů. 
  • Je nutné také vypracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků, kterými se musí vybavit zaměstnanci.