Jaké existují druhy tepelných čerpadel?

V současné době dbáme na životní prostředí kolem sebe. Snažíme se neustále myslet ekologicky, třídíme odpad a zbytečně nezatěžujeme životní prostředí. Jenže zanedlouho přijde doba, kdy začneme vytápět naše domácnosti. S klesajícími venkovními teplotami budeme muset navyšovat teploty v interiérech. Už nyní proto mnozí lidé hledají komfortní a zároveň šetrné způsoby vytápění, které by byly ekologické, zároveň však opravdu efektivní a spolehlivé. Jedním šetrným způsobem vytápění jsou tepelná čerpadla, což je alternativní zdroj energie. Uživatelé tepelná čerpadla dlouhá léta označují za uživatelsky komfortní. 

Pokud budete vybírat tepelná čerpadla do svého interiéru, setkat se můžete s několika druhy. Nabízí se proto otázka, jaké druhy tepelných čerpadel existují. 

Země, voda

Existují tepelná čerpadla země-voda. Energie se v tomto případě získává ze země, a to díky zemnímu kolektoru nebo horizontálnímu korektoru. Jistým řešením je v tomto případě i geotermální vrt, který je však finančně i časově trochu náročný. To je jistá nevýhoda tepelného čerpadla země-voda. Na druhou stranu je to stabilní zdroj tepla. 

Vzduch, vzduch

Dalším druhem tepelného čerpadla je vzduch-vzduch. Energie se v tomto případě získává z venkovního vzduchu, a to odpařováním chladiva, jež je posléze předáváno vzduchu a následně dochází ke kondenzaci. Výhodou tohoto typu tepelného čerpadla jednoduchá instalace i poměrně nízká pořizovací cena. Na druhou stranu venkovní jednotka bývá krapet hlučnější. 

Voda, voda

Pak také existuje tepelné čerpadlo voda-voda. Energie se v tomto případě získává z vody, nejčastěji ze studny. Princip je snadný, voda koluje z jedné studny do druhé a v tepelném výměníku se poté odebere teplo. Výhodou je rozhodně stabilita zdroje. 

Ať už máte zájem o jakýkoli druh tepelného čerpadla, obraťte se na firmu Air-Klimont, která se nezaměřuje jen na tepelná čerpadla, ale kromě toho také na klimatizace nebo vzduchotechniku.