Seznam „no fly“ pasažérů: podle Delta Air Lines způsob, jak se vypořádat s neukázněnými pasažéry

Každý z nás se určitě již setkal s nějakým cestujícím, který mu určitým způsobem znepříjemňoval cestu. Nemusí jít přitom rovnou o leteckou dopravu. Hlasitý hovor, nepříjemný zápach, příliš mnoho místa, které tento člověk potřebuje – to vše nás může určitým způsobem omezovat. Delta Air Lines má ale na mysli jiný způsob neukázněnosti. Takové, která ohrožuje bezpečnost v průběhu letecké dopravy. 

Požadavek na ministerstvo 

Společnost požaduje zřízení seznamu „no fly“ pasažérů (tedy takových, kterým nebude umožněn let v důsledku předchozího prohřešku) – a to rovnou od amerického ministerstva spravedlnosti. Podlé této společnosti bychom neměli tolerovat osoby, které jsou schopny ohrozit bezpečnost svou i ostatních pasažérů. V meziročním srovnání vzrostl počet takových neukázněných pasažérů dvojnásobně, což je hlavním motivem k tomu, aby se proti nim zakročilo. 

Americký seznam problémových pasažérů 

Pokud dojde k usvědčení takového pasažéra z vědomého porušování bezpečnostních pravidel, má být taková osoba zapsána na seznam. Ten bude přístupný všem aeroliniím v USA. Díky tomu bude takové osobě znemožněno cestovat letecky, čímž dojde také k omezení porušování těchto pravidel. Toto opatření zároveň povede k větší kázni pasažérů v průběhu cestování. Delta Air Lines už takový seznam má a apeluje na ostatní vnitrostátní letecké linky, aby si ten svůj také udělaly a podělily se o něj s ostatními aerolinkami. 

Co na to vláda? 

Americká vláda přiznala, že takový požadavek skutečně obdržela, nicméně prozatím se rozhodla požadavek nekomentovat. Jestli tedy skutečně dojde k vytvoření takového národního seznamu, je otázkou. Některé letecké společnosti si ale myšlenku pochvalují a tvrdí, že i pro pasažéry je příznivější vědět, že množství nebezpečných pasažérů na palubě bude omezeno. Odborníci na leteckou dopravu se spíše přiklánějí k názoru, že takový seznam vytvořen nebude, protože počet „nebezpečných“ pasažéru je sice dvojnásobně vyšší, stále však ještě nízký.