Jak správně nastavit kampaň

Rozhodli jste se spustit reklamní kampaň a přemýšlíte nad tím, jak to udělat, aby skutečně přinesla kýžené výsledky? Uvažujete nad tím, jak ji správně nastavit, abyste s ní dosáhli nastavených cílů? PPC reklamy jsou v posledních letech velmi využívané, protože slibují maximální a přesné zacílení za málo peněz, přesto je klíčem k úspěchu právě ono nastavení. Co si tedy uvědomit předtím, než klikneme za tlačítko „spustit”?

Plánování je alfa i omega

U reklamních kampaní je více než klíčové plánování. Není vhodné spouštět reklamní kampaň takzvaně „random” čili z fleku. Naplánujte si ji do detailu, a to včetně časového harmonogramu nebo magnetů zdarma. 

V rámci plánování nepodceňte ani vaši konkurenci, kterou si v nejlepším případě zmapujte. Podívejte se na to, jak se jí dařilo v posledních letech. Zhodnoťte její pozici na trhu. Zjistěte, jakou používala komunikaci nebo si ujasněte, jakou zprávu chcete v rámci marketingové kampaně předat.

Určit si smysl a účel kampaně je také klíčové

Není to však jenom o plánování, ale je to také o ujasnění toho, co je vaším cílem. Stanovte si, čeho konkrétně chcete docílit. Jaký je váš cíl, co očekáváte ve chvíli, kdy kampaň vypustíte do světa? 

V nejlepším případě si položte několik otázek, a sice čeho konkrétně chcete dosáhnout, proč to vlastně děláte a, už zmiňované, jaký je váš cíl. To vám totiž pomůže formovat nejen strukturu kampaně, ale také zmiňovaný účel, který je při nastavení důležitý.

Pozor na sdělení

Při plánování reklamní kampaně si dávejte pozor na to, abyste uvedli skutečně takové sdělení, které chcete člověku říct. Sdělení by mělo být vždy jasné a zřetelné, zákazník ho musí hned pochopit. Při psaní textů v reklamách se však velmi často stává to, že to zákazníci tolik nepochopí, bohužel. 

V nejlepším případě také upozorněte na časové omezení, které vám zaručí, že lidé alespoň zavítají na prodejní stránku čili se jim už dostanete do povědomí.