DRFG má velmi pestré a silné nemovitostní portfolio

Výhody investic do nemovitostních fondů jsou oproti klasickým formám investic do nemovitostí zcela jasně zřetelné. Výhodou je likvidita prostředků a snazší výběr peněz. Z fondu se k vám peníze dostanou v kratší lhůtě než v případě prodeje vlastní nemovitosti. Další velkou výhodou je úspora času, kterou je třeba vynaložit na správu vlastněného objektu, hledání nájemníků a následně řešení jejich problémů a požadavků spojených s užíváním pronajaté nemovitosti. Nemalé riziko vzniká také při výběru nájemníků, jejich špatný výběr může zapříčinit další výdaje na rekonstrukci vlastněné nemovitosti.

Nemovitostní fond DRFG Davida Rusňáka volí strategii relativní jistoty a stabilních výnosů

Dociluje toho pomocí pečlivě sestaveného portfolia nemovitostí, které má slušné šance odolat malé i větší ekonomické krizi. Investiční skupina tedy zahrnula do portfolia sítě maloobchodních řetězců a nákupních center po celé České republice. Velkým jménům a dobrým a věhlasným adresám se fond naopak vyhýbá. Protože to jsou právě ta místa, která v době krize přestávají fungovat mezi prvními. DRFG se proto zaměřuje na kraje a okresy. Zde nemají obchody téměř žádnou přímou konkurenci.
V případě, že dojde k ekonomickému ochlazení, je tak riziko ztráty výnosu značně sníženo.

DRFG

DRFG není jen o dluhopisech, poskytuje možnosti investic do fondů

Obchodní zóny v krajích a okresech jsou svou povahou určené zejména pro nižší střední a střední vrstvy. Dají se tedy velmi obtížně nahradit. Investiční skupina DRFG vsadila na to, že lidé, ať je doba jakákoli, musejí nakupovat potraviny a jídlo společně s věcmi běžné denní spotřeby. Tedy sortiment, který se nachází právě v těchto řetězcích.

Další stabilitu pak investoři shledají v dlouhodobých nájemních smlouvách. Ty se uzavírají v případě potravinářských sítí až na deset let, v ostatních případech většinou na pět. I v tomto ohledu je tedy nemovitostní fond DRFG Davida Rusňáka výjimečně stabilní a odolný proti ekonomickému ochlazení.

Další články o DRFG:

Autor: Michal Pecka