Zemní práce jako nedílná součást stavby. Kdy s nimi začínáme?

Rozhodli jste se postavit si svůj vysněný dům, kde po dokončení stavby založíte rodinu a zasadíte strom, jak praví známé české rčení? Kromě toho, že budete muset přistoupit na demolici staré nemovitosti, která na vašem pozemku dřímá, budete muset také kývnout na zemní práce, jež jsou nedílnou součástí realizace domu. Kdy konkrétně se s nimi začíná?

Máte vypracovaný projekt?

Zemní, případně výkopové práce jsou jedním z prvních kroků, ke kterým na stavbě dojde. Ještě předtím mu však předchází projekt domu, který jde ruku v ruce s geologickým průzkumem. Tento dokument popisuje stav podloží a také množství ze země unikajícího radonu, pokud se na stavbě nachází. 

V okamžiku, kdy je dům vytyčen (čili kdy se zná výška domu a další), můžou se provést zemní práce. Je důležité, aby práce projektantů byla opravdu kvalitní, aby později nemuselo dojít ke zvýšení množství zeminy z výkopů, což jsou posléze jen další náklady navíc.

Zemní práce se dělí na několik fází

Bylo by mylné se domnívat, že zemní práce jsou záležitostí rychlou a jednorázovou. Dělí se na několik fází, kdy první je skrývka ornice. Tu snímáme s pomocí moderní stavební mechanizace a ukládáme ji na takové místo, se kterým se už do projektu počítá. 

Po skrývce ornice je důležité opětovaně vytyčit stavbu. To je podle stavebníků to nejlepší a ideální řešení. Vyhnou se tím možným chybám, ke kterým při stavbě může dojít. Navíc díky tomu mohou takzvaně “hrábnout” do země hlouběji s čistým svědomím, čímž započnou stavbu. 

Dalším krokem jsou výkopové práce

Jak již bylo zmíněno, nejen zemní práce, ale také výkopové práce jsou jedním z prvních kroků, ke kterým při realizaci stavby domu dochází. Pokud se takzvaně “hráblo do země” a započala se tím stavba, na řadu přichází druhé zmíněné následované odvozem zeminy.