Třinecké železárny usilují o zlepšení životního prostředí

Šestnáct konkrétních aktivit v řádech milionů korun nad rámec stanovených zákonných požadavků. Mezi nimi pořádání ozdravných pobytů pro děti, úklid komunikací ve městě a investice do výsadby i péče o zeleň. To jsou závazky třinecké hutě, které v loňském roce splnily dle společné Dobrovolné dohody uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na roky 2014 až 2017.

Svou část dohody splnilo i Ministerstvo životního prostředí, zejména v rychlé administraci projektových záměrů ke snížení emisí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dohoda definuje závazky hutní firmy, jimiž se snaží zmírnit negativní vliv průmyslové činnosti na životní prostředí nad rámec zákonných požadavků a platných povolení.
„Naše technologie již dnes plní nejpřísnější limity emisí prachu a dalších látek. Koncentrace vypouštěných emisí prachu z jednotlivých zdrojů se pohybují v řádech jednotek miligramů na metr krychlový. Během uplynulých 4 let jsme snížili emise prachu o více než dvě třetiny,“ konstatuje výrobní ředitel společnosti Česlav Marek. Například na nejprašnějších spékacích pásech aglomerace byla za rok 2017 dosažena na výstupu z tkaninových filtrů průměrná koncentrace tuhých znečišťujících látek ve výši pouhých 3 miligramů na m3.

Firma od privatizace do ekologických projektů investovala již přes 9 miliard korun. Od roku 2015 rovněž díky Operačnímu programu Životní prostředí. Výrobní zařízení dnes plní nejpřísnější podmínky provozu, takzvané technologie BAT. Nejmodernější odprášení látkovými filtry je v současnosti instalováno na všech podstatných zdrojích znečišťování ovzduší. „Třinecké železárny dnes do ovzduší vypouští zlomek toho, co v minulosti,“ dodává Česlav Marek.

Snaha firmy o zlepšení prostředí tím ale nekončí. Dobrovolnou dohodou se zavázala k dalším činnostem. V roce 2017 například vyslala na desetidenní pobyt do Tater 260 školáků z okolí Třince. Ozdravné pobyty pořádá už čtyři roky, celkově vynaložená částka už přesáhla 6 milionů korun.

Kromě toho huť podpořila rozvoj populace silně ohroženého ledňáčka říčního, který se vyskytuje v areálu železáren na vodním toku Olše protékající jejím středem. „Staráme se také o pravidelný úklid města a okolí hutě od prachu, investovali jsme 4,5 miliony korun do výsadby zeleně v huti i jejím okolí a její údržby,“ doplnil výrobní ředitel. Stejně jako v minulých letech pak zorganizovala úklid a čištění řeky Olše a jejích přítoků od naplavených nečistot a odpadů.

„Ministerstvu se dobrovolné dohody s velkými průmyslovými podniky osvědčily. Třinecké železárny jdou příkladem v iniciativě i plnění dobrovolné dohody a my stojíme o další takové dohody s dalšími klíčovými průmyslovými podniky v regionu,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Dodal, že všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu.
„Severní Morava a Slezsko se každý den musí vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálními topeništi na kvalitu ovzduší. Moravskoslezskému kraji jsem proto před pár dny přivezl příslib další miliardy korun do další vlny kotlíkových dotací. V ní nebudou žadatelé potřebovat předem ani korunu. Věřím, že takový program osloví zejména nízkopříjmové skupiny. A že se brzy společně investovaná energie a velké finance do všech oblastí, které se podílí na zhoršené kvalitě ovzduší, pozitivně projeví,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.