Jak si mohou finančně pomoci ženy na mateřské dovolené? Brigády doplní příjem

Mateřská dovolená je pro naprostou většinu žen spojena s nutností uskrovnit se, protože zdroje jejích příjmů jsou bohužel v tomto období omezené. Právě proto se také mohou velmi snadno dostat do finanční tísně. Jak postupovat, pokud se žena na MD dostane do finančních potíží? Vyplatí se vytvořit si rezervy.

Finanční rezervy má málokterá žena

Velmi limitované zdroje příjmů během mateřské dovolené jsou pro ženy velkým problémem. Přitom právě nyní, v době, kdy se stará o nově narozeného potomka, potřebuje žena dostatek finančního krytí více než kdy jindy. Navíc by měla mít vybudované také nějaké finanční rezervy pro případ nečekaných plateb, ale to se bohužel v dnešní době podaří málokdy a málokteré ženě.

Výdaje rostou geometrickou řadou

Narození dítěte totiž znamená pro ženu celou řadu výdajů navíc. Je nutné z něčeho pořídit oblečení, ze kterého ovšem potomek rychle odrůstá, zabezpečit základní vybavení pro dítě v podobě kočárku, vaničky, mycích potřeb, plen, hraček. Přicházejí i další výdaje v podobě lékařského ošetření, různých kurzů cvičení s kojenci, plavání a podobně. Z toho jednoznačně vyplývá, že výdaje rostou přímo geometrickou řadou a příjmy ženy na MD jsou přitom velmi nízké a možnost přivydělat si dost omezená.

Skloubit zaměstnání s péčí o dítě je těžké

Málokterý zaměstnavatel je natolik osvícený, aby umožnil ženě skloubit zaměstnání s mateřskou dovolenou dohromady. Zkrácené úvazky se u nás vyskytují velmi málo a zavádějí se pomalu. Někdy ani samotná povaha zaměstnání bohužel neumožňuje spojení práce s péčí o dítě. Pracovních míst, které by bez problémů umožňovaly home office, tedy práci z domova, a to alespoň částečně, není tolik. Určitým řešením je vzít brigády s možností přivýdělku z domova, například různé administrativní činnosti, jakmile to situace dovolí. Stále více maminek se k tomu uchyluje.