Rok 2018 – 25 od rozpadu Československa, 100 od založení

Silvestr se nyní nesl v poměrně velkém duchu – vždyť se rok 2018 ponese ve znamení důležitých událostí, na které je třeba upozornit. Už tedy od prvního okamžiku, od první půlnoci v tomto roce se všechno neslo ve znamení nejen sta let, která uplynula od založení Československa, ale taky se vše neslo v příjemném duchu pětadvaceti let, která uplynula od rozpadu Československa.

Aktuálně se upozorňovalo hlavně na uplynutí pětadvaceti let. Přece jenom sto let založení se bude slavit hlavně až na podzim.

Ten čas teda letí!

Mnoho lidí si na dobu před pětadvaceti lety ještě barevně pamatuje. Při tomto vzpomínání nám dojde, jak ten čas ale vážně rychle letí. Před pětadvaceti lety došlo k uzavření velice významné kapitoly našich dějin a otevřela se zcela nová kapitola. Česko a Slovensko bylo rozděleno.

Je zajímavé, že si lidé 1. leden zapsali do paměti jako den, kdy se slaví Nový rok, ale je to taky zároveň den, kdy jsme se odtrhli od bratrů Slováků. Všichni máme na mysli jenom vznik Československa, o které se zasloužil především Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Muži 28. října. Ovšem den, kdy jsme se stali samostatnou Českou republikou, ten si pamatuje či spíše připomíná jenom málokdo.

Významné kroky naší republiky

Jelikož už je to pětadvacet let, možná bychom mohli zmínit pár kroků, které jsme jako samostatná republika učinili. Například v roce 1995 jsme se stali členem OECD, o čtyři roky později jsme vstoupili společně se sousedy Poláky a ještě s Maďarskem do NATO. Stali jsme se taky součástí Evropské unie, což byl krok, který sice ne každý schvaluje, přesto je třeba jej respektovat.