Požární bezpečnost a jak zkoušky probíhají

Díky aktuálním horkům se neustále zvyšuje procento požárů. V současné době nejvíce převažují požáry v přírodě a na polích, a tak hasiči mají opravdu plné ruce práce. Dokonce i upozorňují zemědělce, aby si kontrolovali své stroje, konkrétně kombajny, aby se tak předcházelo tomu, že i sebemenší porucha a sebemenší jiskřička vyvolá hotovou požární kalamitu. Nicméně pole a příroda je sice velmi riziková, ale takové požáry se lehce dají vyvolat i jinde. Například na kolejích, kde se neustále jezdí po suchém povrchu a vyschlá tráva může hned chytnout od jiskřičky, kterou vlak vypustí.

Právě kvůli této možnosti je nutné, aby lokomotivy, tramvaje, osobní vlaky i ty vysokorychlostní vlaky byly podrobeny zkouškám požární bezpečnosti, které jsou opravdu nutné provést, než se vlak vydá svou trasou.

Dnes už existuje řada společností, která se těmito zkouškami zabývá, ale mezi hotové spolehlivé jedničky jednoznačně patří společnost CZ Testing Institute, která se může pyšnit například nově udělenými certifikáty, které jsou známkou kvalitních zkoušek. U této společnosti lze provést kompletní zkoušky, protože ve svém sídle má nejen laboratoře požární bezpečnosti, ale také laboratoře statických a dynamických zkoušek, dále také laboratoře fyzickálně-chemických zkoušek a samozřejmě i laboratoře spolehlivostních zkoušek.

Požární bezpečnost
Požární bezpečnost

Jak zkoušky probíhají?

Zkoušky probíhají na základě určitých norem a zkušebních metod. Například u nejčastější normy EN45545 probíhají zkušební metody, které jsou pro ni určené. Tato evropská norma se zaměřuje hlavně na požární bezpečnost jako takovou. Zaměřuje se nejen na hadice a podobné věci, které se nachází v kolejových vozidlech, ale také na jednotlivé vlastnosti materiálů a výrobků, které se pro drážní kolejová vozidla používají. Všechno musí být podle stanovených podmínek a požadavků. Norma totiž stanovuje hlavně úroveň nebezpečí pro zkušební metody, stanovuje také zkušební podmínky, dále také požadavky, které se vztahují na vlastnosti materiálů a výrobků z hlediska reakce na oheň.