Počet výjezdů poruchových čet ČEZ Distribuce se zvýšil

Severomoravské poruchové čety společnosti ČEZ Distribuce vyjížděly vloni řešit zhruba 20 000 případů, o 17 procent více než v roce 2016. Většinu z nich způsobilo podzimní větrné počasí a s ním související pády stromů a větví do vedení.

Údržbu, provoz a opravy vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí včetně distribučních stanic zajišťuje na území Skupiny ČEZ společnost ČEZ Distribuce. „Na to aby naši klienti „svítili“, dohlíží v terénu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a na Vsetínsku ve Zlínském kraji téměř 230 pracovníků. V mimopracovní době je v pohotovosti připraveno na řešení poruchových událostí 50 pracovníků,“ vysvětluje Karel Kohout, člen představenstva ČEZ Distribuce. Současně jsou pro řešení rozsáhlejších poruch zajištěny externí firmy.

K poruchám na sněžnicích, skútru i čtyřkolkách
Nejen pro řešení poruchových událostí je k dispozici široký vozový park, který čítá více než 150 vozidel. Jedná se o běžné provozní dodávky, terénní vozidla, montážní plošiny, ale i speciální vozidla jako jsou skútry a čtyřkolky. Ani s touto technikou však často nelze dojet až na místo. V nepřístupném terénu proto nezbývá nic jiného než „jít po svých“. Na první pohled to může vypadat jako pěkná procházka, ale jelikož se jedná o neplánované události, tak si na „procházku“ zpravidla energetici vyjdou v nepříznivých podmínkách, často v nočních hodinách a není výjimkou, že kolem nich padají stromy a větve. S sebou si ještě přibalí materiál a nářadí na opravu. V zimních měsících si mnohdy pracovníci v terénu nasadí i sněžnice.

Pravidelná údržba = prevence. Nedílnou součástí je kvalitní vybavení
„K předcházení poruch je důležité zajistit údržbu zařízení distribuční soustavy. Údržba zabírá téměř 35 % našich činností. Zjištěné závady co nejdříve odstraňujeme, abychom zvýšili spolehlivost distribuční sítě a předcházeli vzniku poruch,“ dodává Karel Kohout. Pro zajištění poruch, údržby a oprav disponují energetici širokou škálou vybavení, od běžného nářadí, žebříků a motorových pil až po speciální nářadí pro práce pod napětím, měřicí přístroje, trasovací soupravy nebo speciální tyče pro odstraňování námrazy a větví z vedení. Všechny poruchové čety mají ve své výbavě také vysílačky, mobilní telefony a terminály pro předávání informací.

V roce 2017 prověřilo připravenost energetiků několik událostí, při kterých došlo k několikanásobnému nárůstu poruch oproti běžnému stavu a v některých lokalitách i k vyhlášení kalamitního stavu. Největší rozsah poruch způsobila na přelomu října a listopadu vichřice Hewart, jejíž následky byly srovnatelné s následky kalamity po větrné smršti z roku 2007 označované jako Kyrill. Druhou velkou prověrkou připravenosti byla vichřice v druhém prosincovém týdnu, která nejvíce zasáhla Frýdecko-Místecko a Novojičínsko. Do likvidace následků vichřice byla zapojena téměř veškerá kapacita, kterou na severu Moravy disponujeme.