Počet rizikových e-shopů rychle narůstá

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2017 uskutečnila 1 085 kontrol internetových obchodů. Porušení právních předpisů zjistila v 952 případech, což je přibližně 90 procent. Celkem ČOI uložila pravomocně 973 pokut v hodnotě 5 609 500 korun. „Oproti roku 2016 se situace v této kontrolní oblasti téměř nezměnila. I nadále provozovatelé e-shopů neinformují spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, o uplatnění a způsobu reklamace nebo používají klamavé obchodní praktiky. Co se však změnilo, to je výrazný nárůst rizikových e-shopů, které často vznikají na opuštěných cz doménách s dobrou historií a nově slouží k jinému účelu, než byl původní záměr. Například nejfilm.cz, krajzlin.cz nebo eurorcrally.cz, což je doména, kterou používal spolek modelářů rádiově ovládaných modelů aut, posléze však doménu včas nezaplatil a tak o ni přišel, dnes je na webu nabídka bot od anonymního prodejce, nákup zde je však značně rizikový,“ říká ředitele ČOI Mojmír Bezecný.

V tuto chvíli neexistuje žádný právní nástroj, jak by bylo možné okamžitě zablokovat vysoce rizikové podvodné stránky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. „Podobný problém s podvodnými weby přitom řeší prakticky celá Evropa, ale s naprosto unikátním nápadem přicházejí firmy působící v Česku, které se prioritně věnují ochraně spotřebitelů na internetu a sami na vlastní zodpovědnost se rozhodli eliminovat tyto rizikové weby a využívat k tomu právě data České obchodní inspekce. Tato spolupráce dozorového orgánu s předním vyhledávačem a antivirovou firmou je světový unikát. Cíl je totiž společný – ochránit spotřebitele před internetovými podvody.“ dodává ministr. 

ČOI v průběhu roku 2017 provedla v českých e-shopech celkem 1 085 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 952 případech, což je 87,7 %. Česká obchodní inspekce se při  této kontrolní činnosti zaměřila především na plnění povinností, které vyplývají obchodníkům ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Cílem kontrol bylo sledování vývoje elektronického obchodování prostřednictvím sítě internet a případná eliminace nežádoucího jednání, které má negativní dopad na spotřebitele a jejich důvěru v tuto formu obchodování.

Zatímco v roce 2015 a 2016 Česká obchodní inspekce zveřejnila ročně 4 rizikové e-shopy, v roce 2017 to bylo již 131 e-shopů, které považuje ČOI za rizikové především z důvodu nedodržování zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv. Tyto obchody mají často neznámé provozovatele. Nejedná se však o výčet všech existujících rizikových stránek. Doporučujeme spotřebitelům, aby nákup na e-shopu, který neznají, vždy dobře zvážili. Přehled rizikových e-shopů je zveřejněn zde www.coi.cz/rizikove, uvedený seznam přitom od února 2018 využívá nejpoužívanější vyhledávač v ČR Seznam.cz ke snížení pozice dotčených e-shopů ve výsledcích vlastního vyhledávání, dále návštěvníky nově varuje před webovými stránkami označenými Českou obchodní inspekcí jako rizikové i antivirus od společnosti ESET.

Česká obchodní inspekce také reagovala na podněty spotřebitelů, kterých bylo v roce 2017 podáno 5 937. Počet podnětů spotřebitelů v této oblasti nabídky a prodeje zboží je nejvyšší z celkového počtu podnětů, které spotřebitelé v jednotlivých segmentech obchodování na ČOI směřují.

Zjištěná porušení právních předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl celkem porušen v 2 278 případech:

  • v 592 případech obchodníci neinformovali o povinnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 564 případech se prodejci dopustili klamavých obchodních praktik (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2, 3)
  • v 489 případech byla porušena informační povinnost prodávajícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit     (§ 13)
  • v 306 případech došlo ke klamavému opomenutí (§4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2)
  • ve 135 případech bylo porušeno ustanovení, které vymezuje postup při reklamacích (§ 19 odst. 1 a 3)

Ve 44 případech bylo porušeno nařízení EU o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. Ve 116 případech pak bylo zjištěno porušení ostatních právních předpisů.

Uložené sankce

Česká obchodní inspekce uložila v oblasti kontroly internetového obchodování v roce 2017 celkem 973 pokut v hodnotě 5 609 500 Kč.