Jste OSVČ pracující v dřevozpracujícím průmyslu? Nezapomínejte na BOZP

Mezi námi se najde až čtyřicet procent podnikatelů, kteří nemají ani zdání o tom, co je to BOZP anebo PO. Mezi tímto množstvím lidí se najde vysoké procento osob samostatně výdělečně činných čili takzvaných OSVČ, které se domnívají, že se na ně povinnost BOZP nijak nevztahuje, ale opak je pravdou. I ony musí dodržovat několik zásadních pravidel, při jejich nedodržení nebo porušení hrozí v případě kontroly nemalé pokuty. Aby se pokutám předcházelo, pomůže s tím firma Extéria, o které se dočtete v mnoha recenzích a referencích na internetu. Ať už se rozhodnete využívat služby zmíněné společnosti nebo se rozhodnete pro naprostý opak, prozraďme si povinnosti z hlediska BOZP pro dřevozpracující průmysl. 

Ve dřevozpracovatelském průmyslu totiž působí stále více osob samostatně výdělečně činných. Ne nadarmo se totiž říká, že právě řemeslo má zlaté dno. Bohužel i u dřevozpracujícího průmyslu se najdou jisté povinnosti v rámci BOZP, které by měla osoba samostatně výdělečně činná dodržovat. 

Jaké jsou základní bezpečnostní požadavky?

  • Osoba samostatně výdělečně činná, která pracuje v dřevozpracovatelském průmyslu, je povinna při práci používat osobní ochranné prostředky. 
  • Stejně tak nesmí na materiál při řezu tlačit tělem, je naopak povinna tlačit materiál od těla a nestát v rovině kotouče. 
  • OSVČ nesmí brzdit doběh pohybujícího se stroje rukou nebo pomocí jiného předmětu, stejně tak se nesmí vzdalovat od stroje a musí používat při práci se strojem jenom vhodné, předepsané pomůcky. 
  • Ve dřevozpracujícím průmyslu musí OSVČ zpracovávat jenom materiál bez kovových nebo jiných částí. 
  • Pokud se rozhodne osoba samostatně výdělečně činný odstraňovat piliny nebo třísky ze stolu během chodu stroje, je třeba to udělat jen s pomocí vhodných pomůcek.
  • Vždy se musí zkontrolovat správné upnutí a taktéž nastavení stroje, se kterým se bude pracovat.