Jak se recykluje stavební odpad?

Bourací a demoliční práce jsou nákladné nejen na čas, ale také způsobují hromadu odpadu. Ten se pak musí samozřejmě zlikvidovat. K likvidaci stavební suti a demoličního odpadu se přistupuje zodpovědně, zejména pokud se jedná o materiál obsahující nebezpečný azbest. V tom případě se musí k materiálu přistoupit daleko opatrněji než v ostatních případech. 

I když se to možná na první pohled nezdá, recyklace demoličních odpadu je poměrně složitý proces, který vyžaduje velmi kvalitní technologie. Kromě toho vyžaduje recyklace demoliční suti i náročnou legislativu a logistiku. 

Jak se postupuje při recyklaci demoličního odpadu

Recyklace demoličního odpadu se skládá z několika kroků. Ze všeho nejdříve se zajišťuje separace, kdy se oddělují jednotlivé složky materiálu. Dojde tedy v tomto kroku k oddělení skla, kovových konstrukcí, oddělí se také plasty a samozřejmě dřevo či další materiály, které se v demoličním odpadu nachází. 

Při recyklaci demoličního odpadu se dbá především na ekonomickou rentabilitu. Recykláty by tak měly být nejen podle určených norem, ale také by měly být kvalitní a především prodejné. Bohužel ne všude je o vzniklé recykláty zájem. Například o takzvané cihelné zdivo je dnes nulová poptávka. Využívají se daleko jiné zpevňovací podklady a materiály. 

Pár informací o recyklaci demoličního odpadu

  • Věděli jste, že stavební a demoliční odpady jsou objemově vůbec největším druhem odpadu na světě? Ano, i odpad je možné rozdělit na několik druhů a demoliční a stavební odpad se označuje za největší druh odpadu. 
  • Věděli jste, že pokud nemůžete zajistit materiálové využití odpadu, je možné je energeticky využít? To je ostatně doporučováno odborníky. Některé druhy odpadů opravdu nejde materiálově zajistit, ovšem lze je využít energeticky. 
  • Věděli jste, že dnes se stavební odpad demoluje hlavně díky zavedení ekologických opatření? Na skládkách je rázem více místa a také se se nezvyšují ceny kameniva díky dnes už normálně prováděné recyklaci.