Jak na předčasné splacení hypotéky

Podle současných pravidel (platných od roku 2016) můžete poslat mimořádnou splátku hypotéky kdykoliv. Je jen potřeba dopředu oznámit bance, kdy se chystáte splátku provést a v jaké výši. V takovém případě vám může být účtován poplatek za takzvané účelně vynaložené náklady. Těmi se podle České národní banky rozumí zejména administrativní náklady, které vznikly poskytovateli kvůli předčasnému splacení úvěru. V případě předčasné splátky v souvislosti s prodejem nemovitosti financované z hypotéky nesmí poplatek přesáhnout 1 % z předčasné splátky a může činit maximálně 50 000 Kč.

 

Nicméně v následujících případech můžete předčasně splatit hypotéku nebo její část zdarma:

  • Pokud máte sjednanou hypotéku s pohyblivou úrokovou sazbou, je mimořádná splátka bez poplatků.
  • Jednou za rok, přesněji během jednoho měsíce před výročím uzavření smlouvy, můžete zdarma splatit až 25 % celkové výše hypotéky.
  • Bez dalších nákladů máte možnost umořit dluh do 3 měsíců poté, co vám banka stanovila novou fixaci (výši úrokové sazby).
  • Dále je možné zdarma doplatit úvěr kvůli těžké životní situaci, jako je dlouhodobá nemoc, invalidita nebo úmrtí, pokud má dotyčný sjednané rizikové životní pojištění. V případě smrti (nebo invalidity určitého stupně) obdrží rodina pojištěného pojistné plnění ve výši hypotéky a může tak celý dluh doplatit.

 

Podmínky pro předčasné splacení hypotéky se změnily 1. prosince 2016, kdy začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Tyto podmínky se vztahují na všechny hypotéky:

  • uzavřené po 1. 12. 2016,
  • uzavřené před tímto datem, kterým už skončilo období fixace a klient s bankou podepsal dodatek k úvěrové smlouvě pro další období

 

U smluv uzavřených do 30. 11. 2016, které se ještě novými podmínkami neřídí (tj. mají delší dobu fixace, např. na 10 let do roku 2026), můžete bance zdarma poslat mimořádnou splátku k termínu změny úrokové sazby (tj. v období končící fixace a při vyřizovaní nových podmínek), nebo pokud máte možnost mimořádné splátky přímo sjednanou ve smlouvě.