Jak a kdy vznikla cigareta, tak jak ji známe dnes?

Klasické balené výrobky svou podobu získávaly dlouho. Tak, jak je známe dnes, vznikly postupným vývojem a kombinací různých prvků z různých kultur a historických období. První kořeny oblíbeného rituálu spojeného s užíváním listů tabáku sahají do dávné minulosti, kdy lidé rostlinu zpracovávali a užívali všemožnými způsoby.

Kořeny v Americe

Účinky rostliny Nicotiana tabacum znali už původní obyvatelé starověkých amerických kultur, kteří lístky používali k rituálům nebo také léčebným účelům. Evropané se s fenoménem poprvé setkali až po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492. V Evropě pak docházelo k zásadnějšímu rozšíření dýmek ve společnosti v průběhu 16. a 17. století.

Faktory, které navždy ovlivnily dnešní svět

První výrobky zabalené do  papíru se objevily v roce 1832. V průběhu 19. století se vysoké míře oblíbenosti těšily doutníky nebo například dýmky. Průlom v oblasti strojové výroby pak nastal v roce 1856. Anglický Walworth, kde se továrna nacházela, se tím zapsal do dějin. Stroj umožňoval masovou výrobu a rychlé balení. To bylo jedním z prvních kroků vedoucích k rozšíření a dostupnosti oblíbených produktů mezi širokou veřejnost.

Moderní doba

Zásadní změny ve společnosti zapříčinilo hned několik historických událostí. Mezi ty nejvýznamnější patří:

  • Průmyslová revoluce: Technologický pokrok umožnil efektivnější a rychlejší výrobu, a navíc v mnohem větším měřítku než kdy dříve. 
  • Vynález protahovacího papíru: Papír se stal ideálním obalem a výrazně usnadnil užívání oblíbených produktů. Navíc se hodil, protože velmi snadno hoří.
  • Používání filtrů: Ve 20. století se vzhled výrobků lehce změnil. Rozšířilo se používání filtrů. Ty se přidávaly na konec balených produktů a sloužily k zachycení některých látek, které jsou v dýmu obsaženy. 

Cesta do 21. století

V průběhu světových válek se užívání klasických balených produktů výrazně rozšířilo. Z výrobků se stal módní doplněk, který si oblíbili především muži a ženy vyšší třídy a rádi se touto činností bavili v populárních klubech nebo salonech. Vypouštění dýmu ale nebylo omezeno ani v kancelářích nebo restauracích. Později se začaly zavádět určité regulace vztahující se k veřejným prostranstvím a vnitřním prostorám. Dnes jsou cigarety běžně dostupné po celém světě, a navíc se neustále objevují různé moderní alternativy. Jak to tedy na trhu bude vypadat do budoucna, je ve hvězdách.