Areály ČEZ zmodraly na podporu lidí s autismem

Skupina ČEZ se opět připojila k celorepublikové kampani Česko svítí modře s cílem více porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna ozářila sedm svých budov a areálů včetně vstupních prostor Elektrárny Dětmarovice modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci.

Do modra se po Velikonocích zabarvily kromě dětmarovické elektrárny také administrativní budovy Skupiny ČEZ v Praze, Plzni a Děčíně, elektrárna Tušimice, vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové a vstupní prostory Jaderné elektrárny Dukovany. V různých odstínech modré se pak na pracovištích sešli v úterý 3. dubna také mnozí zaměstnanci. A do třetice: modrý kabát dostal i firemní intranet. Skupina ČEZ se tím viditelně připojila k 5. ročníku celorepublikové kampaně „Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Modrá je barvou komunikace, která představuje pro dítě s autismem jednu z nejvážnějších bariér porozumění světu.

Porucha autistického centra postihuje každé 40 narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice 250 tisíc občanů. „Samotné nasvícení budov situaci osob s autismem nezmění, je však výrazným aktem vyjádření sympatií s lidmi, kterých se autismus bytostně dotýká,“ uvádí zakládající členka platformy Naděje pro autismus Milena Němcová. Letošní kampaň nese motto „Navzdory osudu“.

„Kampaň Česko svítí modře je pro nás milou příležitostí ke sdílení solidarity s lidmi s autismem společně a s velkým počtem zúčastněných. Ráda bych však vystihla projekty Nadace ČEZ, která občany s tímto postižením podporuje dlouhodobě,“ sdělila Michaela Chaloupková, lídr CSR aktivit a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Příkladem takové podpory je i projekt občanského sdružení ProCit z Plzně aktuálně nasazený v aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, který mohou uživatelé podpořit různorodými sportovními aktivitami. Nadace ČEZ následně převede body přidělené uživateli sdružení ProCit na finanční příspěvek. Ten pomůže pokrýt náklady na organizaci dvou celodenních programů pro děti s autismem v době letních prázdnin. Zajištěna bude asistenční služba dětem, speciálně-pedagogická péče, vzdělávací semináře a besedy pro rodiče, zážitkové, socializační i odpočinkové aktivity pro celou rodinu.

Občanské sdružení ProCit poskytuje bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, zázemí a odbornou podporu pro všechny, kteří se na sdružení obrací.

O kampani

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS v roce 2014. Celorepubliková kampaň je oficiálně každým rokem zahájena 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD), a potrvá až do konce měsíce. Propojuje organizátory osvětových akcí napříč republikou, posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a jejich rodinami. Obecněji je na autismus stále nahlíženo jako na vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Počty nově diagnostikovaných případů ale stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků a uskupení napříč republikou, které se často tříští. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát s respektem a zajistit důstojný život lidí, kteří s ní žijí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.